Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Του Δικηγορικού Γραφείου Παρασκευής Δημητριάδου και Συνεργατών

Προς
Τους επισκέπτες του Διαδικτύου

Σας πληροφορούμε ότι τα δημοσιεύματα που εμφανίζονται στο διαδίκτυο με αναφορά στο ίδιο ονοματεπώνυμο της Δικηγόρου Αθηνών και Παρ” Αρείω Πάγο κας Παρασκευής Δημητριάδου σχετικά με κάποια κατηγορία διάπραξης αδικήματος δεν αφορούν την ανωτέρω ούτε το Δικηγορικό γραφείο μας και πρόκειται μόνο για συνωνυμία.
Η ανωτέρω ασκεί μάχιμη δικηγορία, δεν έχει ανασταλεί ποτέ η δικηγορική της ιδιότητα ούτε υπέπεσε ποτέ σε πειθαρχικό αδίκημα.