Παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου η σύγχρονη μάστιγα.

Posted by on Apr 15, 2014

Παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου η σύγχρονη μάστιγα.

Η παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου συνιστά μία ζοφερή πραγματικότητα η οποία αποτελεί παγκοσμίως μία νεοπαγή μάστιγα που απειλεί ουσιωδώς την προσβολή του εννόμου αγαθού του γενετήσιου αυτοπροσδιορισμού της παιδικής ανηλικότητας.

Το ανησυχητικό είναι η ραγδαία εξάπλωσή του και η νέα τάση η οποία εμφανίζεται από μεγάλη μερίδα καταναλωτών υλικού παιδικής πορνογραφίας η οποία «ψυχαγωγείται» στο να θεάται αναπαραστάσεις ανήλικων παιδιών τα οποία κατά κανόνα είναι θύματα σωματικής, ψυχικής και σεξουαλικής κακοποίησης στο εύθραυστο πεδίο της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους.

Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας με παλαιότερη διατύπωση, εγκλήματα «κατά των ηθών» ανέκαθεν, εκ της φύσεώς τους, προκαλούσαν τον έντονο αποτροπιασμό της κοινής γνώμης διότι έπληττε ακριβώς το περί κοινού αίσθημα της αιδούς και των χρηστών ηθών μιας οργανωμένης κοινωνίας, με αποτέλεσμα οι  δράστες, να τιμωρούνται παραδειγματικά και να κολάζονται «μετά βδελυγμίας» στην συνείδηση της κοινωνίας για τις αισχρές, ατιμωτικές και μιαρές εν γένει πράξεις τους.

Ως προς το αδίκημα όμως της πορνογραφίας μέσω διαδικτύου 348 Α ΠΚ όπως και αναλύω διεξοδικώς στο παρόν άρθρο, το καινοφανές στοιχείο έγκειται στο ότι, όσοι έχουν συλληφθεί για την αξιόποινη αυτή συμπεριφορά με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή διαδικτύου είναι πρόσωπα υπέρ άνω πάσης, υποψίας, με λευκό ποινικό μητρώο, χωρίς να έχουν διαπράξει κατά το παρελθόν άλλο αδίκημα.

Είναι πρόδηλο πως το αδίκημα αυτό της παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου κατ’άρθρο 348 Α του Π.Κ επιδιώκει, να τιμωρήσει το δράστη ο οποίος εμφανίζει μία έκδηλα παιδοφιλική τάση προεχόντως και κυρίως δια μέσω του διαδικτύου, προσβάλλοντας βαναύσως τη γενετήσια ελευθερία των ανηλίκων.

Η σπουδαιότητα του αδικήματος αυτού σε συμπλοκή με την ραγδαία εκδήλωση της τεχνολογία ήγαγε τον νομοθέτη στην τυποποίηση ξεχωριστής διάταξης προς την ποινικοποίηση της αξιόποινης αυτής συμπεριφοράς (348 Α Π.Κ).

Περαιτέρω, ο νόμος ποινικοποιεί και την εικονική πορνογραφία η οποία εξομοιώνεται με την πραγματική και απεικονίζει ανήλικα παιδιά όπως ορίζει ο νόμος ειδικότερα ενδεικνύοντας τη σοβαρότητα του αδικήματος αυτού για το κοινωνικό εν γένει σύνολο.

Τούτο σαφώς γίνεται διότι πέραν του ότι, η εικονική πορνογραφία συνιστά μία μορφή συγκεκαλυμμένης πρόκλησης στην τέλεση εκμετάλλευσης της παιδικής ανηλικότητας ή διέγερση πρόθεσης σε προσβολή του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας της παιδικής ανηλικότητας κατά το Π.Κ, έχει αποδειχθεί πολλάκις στην πράξη ότι η «εικονική»  παιδική πορνογραφία χρησιμοποιείται ως μέσο ψυχικού καταναγκασμού στα παιδιά, ως μέσο εξαπάτησης προκειμένου οι επίδοξοι θύτες τους να τα καταστήσουν πιο ευάλωτα, αφού αυτά (τα παιδιά) εξοικειώνονται στην πορεία με τη συστηματική θέαση του επιλήψιμου αυτού υλικού, καθότι το υπολαμβάνουν ως παίγνιο και κάτι σύνηθες ,γενικώς παραδεκτό, δεδομένου ότι συμμετέχουν ανήλικα παιδιά σε αυτό (το πορνογραφικό υλικό), με συνέπεια να αμβλύνονται οι αντιστάσεις τους και να θυματοποιούνται ευχερέστερα.

Ενδεικτικό μέτρο της προτεραιότητας που επιδεικνύει η πολιτεία στο έννομο αγαθό της παιδικής ανηλικότητας είναι ότι η αναστολή της παραγραφή των αδικημάτων αυτών κατ’εξαίρεση από το άρθρο 113 Π.Κ ισχύει ως εξής : ως προς τα πλημμελήματα ένα έτος μετά την ενηλικίωση των παιδιών-θυμάτων καθώς επίσης και μετά από 3 έτη ομοίως για τα κακουργήματα.

Η πιο καινοτόμα διάταξη όμως είναι η δημοσιοποίηση των στοιχείων των δραστών, του άρθρου 348Α ΠΚ στο στάδιο της προδικασίας, προτού ακόμη καταδικαστούν αμετάκλητα, με αποτέλεσμα να «παραβιάζεται» ο νόμος περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 2472/97 και 9Α του Συντάγματος καθώς και να κάμπτεται το τεκμήριο της αθωότητας ως έκφανση της Αρχής της δίκαιης δίκης άρθρο 6 παρ. 2 της Ε.Σ..Δ.Α (δικαίωμα στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης). Ο σκοπός της δημοσιοποίησης αυτή σκοπεί ακριβώς στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, που προκρίνεται ως υπέρτερο αγαθό σε αυτά τα ειδεχθή αδικήματα, καθώς επίσης και στην ευχερέστερη πραγμάτωση του κολασμού τους.

Πέραν όμως του ευρύτερου νομικού πλαισίου, η ψυχιατρική προσέγγιση του εν λόγω εγκλήματος δεν ταυτίζεται  απόλυτα με την νομική, άρα ένας λήπτης παροχών ψυχικής υγείας λόγω κάποιας μορφής παθολογικής διαταραχής που των ωθεί στην διάπραξη του εν λόγω αδικήματος, μπορεί για την έννομη τάξη να θεωρηθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και να αναγνωριστεί μεν η ελαττωμένη ικανότητα του προς καταλογισμό πλην όμως να εκτίσει ελαττωμένη ποινή σε κάποιο ψυχιατρικό κατάστημα και όπως ομοίως για τον ακαταλόγιστο εγκληματία μπορεί να του επιβληθεί μέτρο ασφαλείας περιορισμού σε κάποιο θεραπευτικό κατάστημα για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι αν το τελεσθέν αδίκημα έγινε από ψυχικά πάσχοντα δεν τον απαλλάσσει από την επιβολή ποινών, μόνον η πάθησή του, απλώς η ποινική έννομη τάξη τον μεταχειρίζεται ειδικότερα βάσει των ανωτέρω τεθειμένων προϋποθέσεων.

Περαιτέρω το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο πλήττοντας βαναύσως τα θεμέλια της κοινωνίας και τιτρώσκοντας ανεπανόρθωτα τις παιδικές ψυχές.

Επρόκειτο για ένα ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα  το οποίο εμφανίζει ιδιαίτερη ηθική και κοινωνική απαξία παγκοσμίως καθότι βλάπτει την γενετήσια αξιοπρέπεια και ζωή εντασσόμενο στην ειδικότερη κατηγορία εγκλημάτων περί εκμετάλλευσης της ανηλικότητας.

Η παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου συνιστά ένα είδος ηλεκτρονικού εγκλήματος καθότι η εν λόγω αξιόποινη πράξη της διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας συντελείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές.

Η πληροφορική, η τεχνολογία, κατέστησε δυνατή τη διάπραξη ενός φάσματος εγκληματικών πράξεων οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση και αυξημένη κατάρτιση. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε έγκλημα αφενός : «τελούμενο με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (computerscrime) και εξετέρου σε κυβερνο-έγκλημα (syderscrime)», αν τελέστηκε μέσω διαδικτύου.

Ως παιδική πορνογραφία καθίσταται νοητό ως η οποιαδήποτε αναπαράσταση με οποιοδήποτε μέσον, παιδιού εμπλεκομένου σε πραγματικές ή εικονικές γενετήσιες δραστηριότητες ή κάθε απεικόνιση των γενετήσιων οργάνων παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς όπως το άρθρο 348Α του ΠΚ ορίζει ρητά και κατωτέρω αναλύω διεξοδικώς.

Το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας τα τελευταία έτη παρουσιάζει ιλιγγιώδη έξαρση και τείνει να παγιωθεί σε μάστιγα στις σύγχρονες κοινωνίες παγκοσμίως δεδομένης και της ταχύτητας τεχνολογικής ανάπτυξης που παρέχει στους παραγωγούς και διακινητές του πορνογραφικού υλικού ολοένα και περισσότερες δυνατότητες προώθησης του προϊόντος τους.

Το Διαδίκτυο ως μέσο παγκόσμιας επικοινωνίας, κατήργησε τα εθνικά σύνορα και κατέστησε τους χρήστες μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας.

Οι παιδόφιλοι απ’όλες τις χώρες έχουν διαμορφώσει μία ιδιότυπη ψηφιακή ερωτική τάξη όπου ευρίσκονται  και συνεννοούνται με διάφορα μέσα όπως : internet, chatroomsonline αλιεύοντας καθοιονδήποτε τρόπο τα υποψήφια θύματά τους.

Ενδεικτικά ο παιδόφιλος που έχει ένα παιδί λ.χ δια βιασμό, το εκθέτει στο διαδίκτυο σε ορισμένα «sites» και οι λοιποί παιδόφιλοι συμμετέχουν οικονομικά στο να αγοράσουν το παιδί ή να το πληρώσουν προκειμένου να υποστεί το παιδί βιασμό. Η διαδικασία αυτή δια μέσω του διαδικτύου ενδεχομένως να συντελείται ταυτόχρονα με περισσότερους αδρώς πληρώνοντες συμμετέχοντες παιδόφιλους που διεγείρονται σεξουαλικώς καθόν τρόπο, στην online μέσω chatroom, θέαση του ανήλικου παιδιού να κακοποιείται και να υφίσταται απεχθείς ασελγείς πράξεις.

Το  ποσό που προαπαιτείται να καταβάλει δια πιστωτικής κάρτας  προηγουμένως για να του επιτραπεί η παρακολούθηση του βιασμού του ανηλίκου εκκινείται ενδεικτικώς από το ποσό των 1000-2000 δολαρίων το οποίο αυξάνεται θεαματικώς αναλόγως με το νεαρότερο της ηλικίας του παιδιού.

Ο τζίρος της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 200 εκατομμύρια μέχρι και 1-3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πλέον μετά τα ναρκωτικά η παιδική πορνογραφία αποτελεί την πιο επικερδή παγκοσμιοποιημένη παράνομη δραστηριότητα.

Είναι πρόδηλο ότι το μεγαλύτερο μέρος της αξιόποινης αυτής συμπεριφοράς οργανώνεται ασκείται στο πλαίσιο διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Οργανώνεται κατά τεκμήριο από αισχροκερδή πρόσωπα με κερδοσκοπικούς σκοπούς χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείεται, πλην της οικονομικής-εμπορικής διάστασης της παιδικής πορνογραφίας και η ατομοκεντρική εκδοχή που αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση της προσωπικής διαστροφής του δράστη.

Σε αυτό το σημείο είναι άξιο μνείας, ότι πέραν από τους «καιροσκόπους» εγκληματίες, «έμπορους» υλικούς παιδικής πορνογραφίας όπου κατά κανόνα δεν είναι και καταναλωτές καθότι δεν εμφανίζουν εκδηλώσεις παιδοφιλικής τάσης είναι και οι πραγματικά εθισμένοι με την ακατάσχετη κατανάλωση υλικού παιδικής πορνογραφίας όπου εμφανίζουν παθολογική ροπή προς την τέλεση του εν λόγω αδικήματος, όπως συμβαίνει αναλογικά με τη διάκριση χρήσης και εμπορίας  εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τώρα τα θύματα, ανήκουν σε ηλικίες  από 3 έως 12 ετών, επομένως (και κατ’άρθρο 121 του ΠΚ), επρόκειτο περί παιδιών ανήκοντα κα στα δύο φύλα, με σταθερή στάση όλο και μικρότερων (περιζήτητες οι απεικονίσεις βρεφών). Σημειωτέον ότι η παιδοφιλία δια αυτούς αποτελεί τρόπο ζωής και έκφρασης καθότι, έχουν διαμορφώσει της δική τους «κουλτούρα».

Οι ηλικίες των παιδόφιλων, ποικίλουν είναι κυρίως από 15-72 ετών ανήκοντες σε όλες τις κοινωνικές τάξεις αλλά κατά το πλείστον στις εύπορες τάξεις με καθ’έξιν καταναλωτές υλικού παιδικής πορνογραφίας ανθρώπους κοινωνικά καταξιωμένους ή μορφωμένους υπέρ άνω πάσης υποψίας.

Ωστόσο όμως πρέπει να σημανθεί μετ’επιτάσεως ότι δεν υπάρχει ένα ομοιογενές προφίλ δράστη παρότι  έχουν καταγραφεί κατά το μάλλον ή ήττον ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδόφιλων μέσω διαδικτύου (πολλές διακυμάνσεις στη διάθεση τους, υπομονή, επιθυμία αυτοπροβολής, συμπτώματα υποχώρησης και ταυτόχρονα σύγκρουσης και υποτροπής),

Ένας λόγος της ανομοιογένειας των χαρακτηριστικών τους είναι οι ατομικές διαφορές στα κίνητρά τους, σύμφωνα με τα οποία οι δράστες έχουν αναλόγως της αξιόποινης συμπεριφοράς τους καταταγεί σε εννέα ετερόκλητους τύπους εγκληματιών.

Το μόνον βέβαιο αναμφιβόλως είναι ότι επρόκειτο στη συντριπτική τους πλειοψηφία για άνδρες χωρίς απαραιτήτως να πάσχουν από ψυχοσεξουαλική διαταραχή-παιδοφιλία γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει εφησυχασμό στα στερεότυπα μέχρι τούδε προφίλ δραστών

Ωσαύτως η παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εγκαθιδρύει μία νέα τάξη πραγμάτων άκρως επικίνδυνη για τα θύματα της. Διαπλάθει μία ψηφιακή πραγματικότητα η οποία έχει θεσπίσει του δικούς της κανόνες οι οποίοι βαίνουν παράλληλα με τους υφιστάμενους κανόνες της οργανωμένης συντεταγμένης πολιτείας.

Το νεοπαγές αυτό αδίκημα που κολάζει το άρθρο 348 Α ΠΚ, καταδεικνύει το απύθμενο μέγεθος των επαγόμενων κινδύνων των οποίων επωάζει η αξιόποινη αυτή συμπεριφορά και δεν είναι εισέτι ευρέως γνωστό.

Η παιδική πορνογραφία έχει αναδείξει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών δραστών που δια της ακόρεστης κατανάλωσης ακόμη και προς δική τους χρήση, (πέραν από εμπόριο για κερδοσκοπικούς σκοπούς κτλ) αποδεικνύουν ότι στη συνείδησή τους νομιμοποιούν το σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων προσώπων.

Το πλέον δε  εντυπωσιακό είναι ότι καταγεγραμμένα οι καθ’έξιν καταναλωτές υλικού παιδικής πορνογραφίας με κατ’εξακολούθηση ομοειδείς πράξεις προς πρόδηλη ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής τους είναι άνθρωποι αμέμπτου ηθικής, με ιδιαίτερη  μόρφωση επαγγελματική καταξίωση και οικονομική επιφάνεια καθώς και ποινικώς ανεπίληπτοι.

Επιπλέον επρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν μία παθολογική εξάρτηση με το  να συλλέγουν μανιωδώς και αρειμανίως υλικό παιδικής πορνογραφίας σε βαθμό όπου καταφαίνεται κάποια μορφή παθολογικής εξάρτησης ισοδύναμης με εθισμό.

Τα, εν θέματι άτομα, όντας υπέρ άνω πάσης υποψίας αρέσκονται σε ηλικίας ιδίως νηπίων, όπου και στατιστικά είναι οι ηλικίες οι οποίες τοιουτοτρόπως (δια μέσω του διαδικτύου) κάνουν θραύση. Η κλίμακα των ηλικιών αυτών είναι κατά το μάλλον ή ήττον από 3-7 ετών.

Άρα ευλόγως δυνάμεθα να αξιολογήσουμε ότι ο όρος παιδική πορνογραφία καθίσταται λίαν επιεικής καθότι εν προκειμένω επρόκεται για πασίδηλη περίπτωση «νηπιοφιλίας» άνευ ετέρου τινός όπως και συνάγεται από την εν λόγω έρευνα.

Εκ των ανωτέρω λοιπόν λόγων απολύτως δικαίως και η ποινική έννομη τάξη είναι ιδιαίτατα αυστηρή  για να πατάξει εν τη γενέσει του το υπό έρευνα ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα το οποίο κλυδωνίζει την κοινωνική ειρήνη και πλήττει εκ βάθρων τα θεμέλια της παιδικής ηλικίας.

Το καίριο ερώτημα βεβαία το οποίο ενδημά αναπάντητο είναι ποια αλήθεια είναι η γενεσιουργός αιτία που ωθεί το δράστη στην εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας προς ιδία χρήση, προς σεξουαλική διέγερση.

Παραπλεύρως, μήπως η έξαρση της τεχνολογίας αφύπνισε μία ήδη εν υπνώσει τάση παιδοφιλίας ορισμένων δραστών η οποία υπό τη φενάκη της «ηλεκτρονικής ανωνυμίας» εξεδηλώθη αδυσώπητα, πλην όμως βλαπτικά, καθόν τρόπο προς το κοινωνικό σύνολο.

Η πολιτεία καθώς και η εν γένει παγκόσμια έννομη τάξη είναι όπως και προκύπτει από το πολυπληθές νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά όπως και άλλες συναφείς ποινικά κολάσιμες πράξεις κατά των ανηλίκων είναι άτεγκτη δίδοντας απόλυτη προτεραιότητα προστασίας στην παιδική ηλικία.

Είναι σαφές ότι η παιδική ηλικία και εν γένει η προστασία ενός ιδιαίτατα ευαίσθητου πεδίου που αποτελεί η γενετήσια ελευθερία του παιδιού χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στην ελληνική έννομη τάξη αλλά και στα διεθνή κείμενα. Ως εκ τούτου η φαινομενική αυστηρότητα περί ποινικοποίησης του «φρονήματος» των δραστών καθότι τιμωρείται όπως και προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια από τα ανωτέρω φρονώ πως είναι ορθή καθότι αντανακλά το περί δικαίου αίσθημα.  Το υπό έρευνα άρθρο 348 Α πράγματι κολάζει την παιδοφιλική τάση πριν αυτή πραγματωθεί υπό άλλες μορφές, διότι ο σκοπός του νόμου είναι ακριβώς η πάταξη εκδήλωσης παιδοφιλίας εν τη γενέσει του, πράγμα που γίνεται αντιληπτό μέσω των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, αν ο δράστης έχει μία τέτοια αξιόποινη συμπεριφορά.

Ο νόμος είναι σαφής, κάθε παραβάτης των διατάξεων που ορίζει ο νόμος τιμωρείται προσηκόντως καθότι εφόσον πληροί τα στοιχεία της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω εγκλήματος.

Υπό μία άλλη έννοια όπως ανέφερα και ανωτέρω ποινικοποιείται η παιδοφιλική τάση αδικαιοπραγήσαντος, ήτοι το «φρόνημα» η προδιάθεση του, προτού ακόμη εκδηλωθεί στην πράξη σε ασέλγεια ή οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας αξιοπρέπειες του ανηλίκου. Εξ αυτού του λόγου όπως προεπισήμανα ποινικοποιείται και η εικονική παιδική πορνογραφία.

Προσέτι το φαινόμενο του υποκειμένου το οποίο καταναλώνει υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι πολυσύνθετο και η μεταχείρισή του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι σαφώς θα αποδεικνύονται στην πορεία εξέλιξης της εκάστοτε υπόθεσης από τις Αρχές (εφόσον σαφώς παραβιάζεται η επίμαχη διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ, ως προς την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης το εγκλήματος). Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής υλικού παιδικής πορνογραφίας δε συνεπάγεται αυτοδικαίως για την ψυχιατρική επιστήμη ότι θα προβεί defacto σε κάποιο σεξουαλικό έγκλημα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ζωής σε ανήλικο ή θα παραμείνει περιορισμένος αποκλειστικά στην κατανάλωση υλικού παιδικής πορνογραφίας  αν δε συλληφθεί από τις Αρχές ή και το αντίστροφο.

Εν ολίγοις ένας παιδεραστής δύναται να μην είναι καταναλωτής υλικού παιδικής πορνογραφίας και το αντίστροφο, τούτο θα αποδειχθεί από είδος της διαταραχής που τον πλήττει όπως ανωτέρω εκτέθηκε διεξοδικώς.

Ωσαύτως κάθε συμπεριφορά η οποία καταστρατηγεί το νόμο σαφώς, χρήζει adhoec, ενδελεχή και επισταμένη έρευνα από τις αρμόδιες ανακριτικές και διωκτικές εν γένει Αρχές, όπως και συμβαίνει στα πλαίσια των απαραίτητων διενεργούμενων ενεργειών σύμφωνα με τον ΚΠΔ, προκειμένου να διαλευκανθεί εις βάθος η υπόθεση και να αποδειχθεί ο βαθμός «ενοχής» του δράστη στο, κατά το κατηγορητήριο απαγγελλόμενο τελεσθέν αδίκημα, προκειμένου να διαγνωστεί εν συνεχεία και το προσήκον, ειδικώς σε εξατομικευμένο πλέον επίπεδο, μέσο θεραπείας, κοινωνικής αποκατάστασης και εν γένει σωφρονισμού.

Εν κατακλείδι, η παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου συνιστά, απλώς ένα εκ των κινδύνων που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο το οποίο συνιστά ανυπερθέτως ναρκοθετημένο πεδίο όπου οι γονείς πρέπει να θωρακίζουν την ελεύθερη πλοήγηση των ανήλικων παιδιών τους για να αποφεύγουν τους κινδύνους και να ελέγχουν εμμέσως πλην σαφώς την δράση τους εν γένει.