Απόσπασμα από το 4ο βιβλίο μου με τίτλο «εύλαλη μαριονέτα»

Posted by on Apr 14, 2014

Απόσπασμα από το 4ο βιβλίο μου με τίτλο «εύλαλη μαριονέτα»

…………..Ακροβατώντας στην κόψη του επισφαλούς επί καθημερινής βάσεως επιδιώκουμε συνειδητά να ψηλαφήσουμε το αληθές σκοπείν του πολιτικού βίου προκειμένου να ανακτήσουμε θεμελιακές αξίες, αναγκαίο προαπαιτούμενο, της συλλογικής μας εθνικής ανάνηψης και να αυτοπροσδιοριστούμε στο διεθνές γίγνεσθαι. Η φωνή της λαϊκής βάσης πρέπει να είναι εκκωφαντική και ουσιαστική, αναδεικνύοντας πολιτικούς άνδρες  με προσωπικότητα και όχι με σπιθαμιαίο ανάστημα, απλώς και μόνο «εύλαλες-έμμισθες μαριονέτες» του υπερεθνικού διευθυντηρίου άδηλων συμφερόντων(…………..)