ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Posted by on Jan 15, 2014

ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Το Μονομελές Εφετείο Εύβοιας με την υπ” αριθμ.69/2013 απόφασή του αναγνώρισε ότι η μονομερής επιβολή εκ περιτροπής εργασίας μίας ημέρας σε εργαζόμενο  πλήρους απασχόλησης βάσει των οικείων μνημονιακών διατάξεων των Ν.3846/2010 και 3899/2010 συνιστά παράνομη μονομερή επέμβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας και ισοδυναμεί με απόλυση του εργαζόμενου, ο οποίος δικαιούται ανάλογης αποζημίωσης με βάση την προυπηρεσία του.
Συνεπώς ο εργαζόμενος στις περιπτώσεις βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας από τον εργοδότη του δικαιούται να παραμείνει στην εργασία διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να εγείρει τις αξιώσεις του στο αρμόδιο Δικαστήριο για την παράνομη μονομερή και βλαπτική επέμβαση στη σύμβαση εργασίας του.
Η απόφαση αυτή αποδεικνύει την ύπαρξη αξιόλογων και αμερόληπτων δικαστών, οι οποίοι τιμούν το θεσμό της Δικαιοσύνης και το νομικό πολιτισμό «μακράν πολιτικών και μνημονιακών επιρροών».
Αθήνα 14-01-2014
Παρασκευή Δημητριάδου
Δικηγόρος Παρ” Αρείω