Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ

Posted by on Jan 13, 2014

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ

Η στέρηση βασικών υλικοτεχνικών υποδομών και η αδιαφορία της εκτελεστικής εξουσίας για τον τομέα της Δικαιοσύνης ήταν τα βασικά θέματα συζήτησης των Προέδρων Δικαστκών Ενώσεων της χώρας που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013.
Είναι βέβαιο ότι οι τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις δεν κατάφεραν να επιταχύνουν την απονομή δικαιοσύνης, αλλά αντιθέτως επέφεραν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στους φτωχοποιημένους πολίτες αποτρέποντας αυτούς από την παροχή έννομης προστασίας.
Δυστυχώς ο μηχανισμός απονομής δικαίου λειτουργεί πλέον φοροεισπρακτικά, αφού στην καθημερινή πρακτική πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας ή δίκης απαιτείται η προσκόμιση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του γραμματίου είσπραξης για το παραδεκτό της συζήτησης ή της σχετικής διαδικαστικής πράξης.
Η υπερβολική  αύξηση των παραβόλων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και των ποσοστών παρακράτησης υπέρ των Ταμείων έχει στερήσει από τους δικηγόρους την αμοιβή που ανταποκρίνεται στην πραγματική απασχόληση και νομική συμπαράστασή τους.
 Ένα μεγάλο ποσοστό του δικηγορικού σώματος οφείλει σήμερα ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες αδυνατεί  να καλύψει γιατί δεν έχει εργασία.
Τα μεγάλα κενά στις οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων καθώς και οι μειώσεις των αποδοχών τους  παρακωλύουν την ορθή άσκηση του λειτουργήματός τους.
Μήπως θα πρέπει επιτέλους η πολιτική εξουσία να ενσκήψει στα προβλήματα των κλάδων αυτών αν πράγματι θέλει να στέκεται η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στο ύψος των περιστάσεων?
Βούλα Δημητριάδου

Δικηγόρος Παρ” Αρείω Πάγω