Οι πλειστηριασμοί “ ante portas “

Posted by on Jan 3, 2014

                         Οι πλειστηριασμοί  “ ante portas

Η Τρόικα πλέον σφίγγει αυστηρώς τον κλοιό στην Κυβέρνηση αναφορικά με την απελευθέρωση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας με την αυτόχρημα άρση των μέτρων προστασίας της με αποτέλεσμα να διασπείρεται ο πανικός καθότι μία τέτοια δυσμενή εξέλιξη στην ήδη, εκ των αντικειμενικών συνθηκών, καθημαγμένη ελλαδική κοινωνία θα σημάνει την πλήρη εξαθλίωση.

Είναι πρόδηλο ότι η πανθομολογούμενη δυσμενής οικονομική συγκυρία της ύφεσης συνεπεία της υπαγωγής μας στο «Μνημόνιο» επέφερε εξαιτίας της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ριζικές αλλαγές στην φυσιογνωμία της κοινωνίας με αποτέλεσμα οι Έλληνες πολίτες να στενάζουν, προεχόντως και κυρίως, υπό τον επαχθή ζυγό της ανεργίας, της ανασφάλειας και της επιδεινούμενης αβεβαιότητος.

Ενώ το μέλλον λοιπόν φαντάζει ζοφερό και άδηλο και ο πολίτης βαίνει σε κινούμενη άμμο επισφραγίζεται η διαρκής κατάπτωση του με την άρση προστασίας από τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας.

Το μέχρι τούδε καθεστώς είχε ως εξής, η πρώτη κατοικία προστατευόταν με την από 18-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας»), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 246/18-12-2012 τευχ. Α, και ειδικότερα στο άρθρο 5 ορίζεται ότι αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί μέχρι και την 31-12-2013.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι :

α. η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών,

β. η απαγόρευση πλειστηριασμών των ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον 4161/2013 (κύριες ή μοναδικές κατοικίες των οφειλετών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις), ήτοι αρκεί να εμπίπτει στο αφορολόγητο όριο αντικειμενικής αξίας _200.000_ προσαυξημένο κατά 50% όπως περαιτέρω ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 1098/1980, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3842/2010.

Πέραν λοιπόν από το ανωτέρω εχέγγυο ex lege προστασίας της πρώτης κατοικίας πλην όμως περιορισμένης χρονικής ισχύος υφίσταται ο εν ενεργεία νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ο διαβόητος «Νόμος Κατσέλη_3869/2010 όπως τροποποιήθηκε προσφάτως με τον Ν.4161/2013», ο οποίος πλέον εξαιρεί την κύρια κατοικία από τυχόν εκποίησή της από τους Πιστωτές, όμως μόνον δια της δικαστική οδού σε κάθε περίπτωση.

Ως εκ τούτου λοιπόν φαίνεται ότι όλα πλεόν τίθενται επί τάπητος, και εφεξής τείνει να καταργηθεί ο περιορισμένης ισχύος νόμος μέχρι και την 31η -1-2013 αναφορικά με την προστασία της κύριας κατοικίας.

Εντούτοις όμως ακόμη είναι όλα ρευστά σχετικώς με το τι εν τέλει θα επικρατήσει, εντούτοις όμως, σε κάθε περίπτωση ευρισκόμαστε στην αρχή του τέλους του μοντέλου της ιδιοκτησίας που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει.

Ευρισκόμαστε στο μεταίχμιο μίας «Νέας Τάξης πραγμάτων» αναφορικά με το «status quo» της ιδιοκτησίας μας, όπου το εμπράγματο δικαίωμά μας οσονούπω θα μεταβληθεί σε απλώς δικαίωμα μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η κατάσταση πάντως είναι όντως μεταβατική και το μόνο σίγουρο είναι ανεξαρτήτως αν η Τρόικα έχει οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης των εκπλειστηριασθέντων ακινήτων ή όχι ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει και το τελευταίο απομεινάρι αξιοπρεπούς διαβίωσης το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από την κύρια κατοικία του τη στέγη του, γεγονός το οποίο θα σηματοδοτήσει πράγματι την δημιουργία μίας νέας μορφής άστεγου προλεταριάτου πυροδοτώντας νέες εξελίξεις κατακερματισμού και κύκλου βάσιμων διαμαρτυριών.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Χάρης Κατσιβαρδάς

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Δικηγόρος LLM