Η ειρκτή του ονείρου

Posted by on Jul 30, 2013

Η ειρκτή του ονείρου

Οι συνθήκες οι οποίες τελείται και προπαρασκευάζεται μία πράξη καθώς και η ένταση αυτής, τα ελατήρια που ωθούν τον αυτουργό στην τέλεσή της, η αφορμή που τον προκάλεσε καθώς και ο σκοπός που επιδίωκε κατά την τέλεσή της αποτελούν αν μη τι άλλο ουσιώδεις παράγοντες σχηματισμού πεποίθησης  για τον διαμορφωθέν πνεύμα της εποχής το οποίο δομείται από σωρεία ετερόκλητων δυνάμενων πλήν κατά το μάλλον ή ήττον εκτάκτων αναγκαίων.

Η επώδυνη βίωση της καθημερινότητας δικαιολογεί εξάρσεις πεισιθανάτιας ψυχολογίας η εκδήλωση της οποίας αποκαλύπτει πυώδη άλγη αναγόμενα σε λανθάνοντα κοινωνικοπολιτικά αίτια της εποχής.

Η σισύφεια πνευματική προσπάθεια που καταβάλλεται, καθ’υπέρβασιν ενός φαυλεπίφαυλο εγχειρήματος αλυσιτελούς περιδίνησης στο μηδέν, καταλήγει εν τοις πράγμασι σε μία υπέρμετρη και ακατασίγαστη αμφισβήτηση τους δεσπόζοντος κίβδηλου τρόπου ζωής της μονότροπης καταναλωτικής στιλπνότητας του ψυχορραγούντος «δυτικού» προτύπου

Επιχειρείται  η ανατομία και η ανάλυση της πραγματικότητας όχι μεθοδικά και συστηματικά αλλά αποσπασματικά και αποσυνθετικά, προσφέροντας έτσι, με ευαισθησία ή αναλγησία, τα από-συντεθεμένα προβλήματα στην εκμετάλλευση ειδημόνων ή αδαών, ως οιονεί λίπασμα που θα καταστήσει γονιμότερο το έδαφος για παραπέρα αμφισβητήσεις.

Η σύζευξη φιλοσοφικών στοχασμών και πολιτικών δοκιμίων, αποτελώντας ένα έκπαγλο αμάλγαμα σκέψεων, συστοιχισμένα εν αγαστή συμπνοία συνιστούν ένα εκρηκτικό μίγμα το οποίο πυροδοτεί εν είδει βραδυφλεγούς βόμβα τον κατεστημένο τρόπο υπόληψης του καθολικού τρόπου του νοείν, δεικνύοντας καθόν τρόπο εύγλωττα και αινιγματικά τη δίψα για το απόλυτο. Είμαστε καταδικασμένοι εν είδει νηπενθούς παυσίλυπου να ζούμε ως μεταπράτες του «ονείρου» όμως αείποτε εγκιβωτισμένοι εκόντες άκοντες στην δίνη της ειρκτής του.

Η κατάλυση του ονείρου, ο ακρωτηριασμός των δικαιωμάτων καθώς και ο στραγγαλισμός της ελευθερίας μας αποτελούν ανήκουστες πράξεις ωμής αυθαίρετης βίας  συνεπεία καταχρηστικής ασέλγειας εκ μέρους των εξουσιαστών ως προς τις ζωές μας.

Δια τους παρόντος, επαγγέλομαι δια της διάχυτης καταγγελίας των κακώς κειμένων να χαραχθεί μία νέα ελπιδοφόρα γραμμή πλεύσης και να ανοίξουν καινούριοι απελευθερωτικοί δρόμοι προς φωτεινότερους ορίζοντες δράσης αποτινάσαντας την καταγνωσθείσα ενοχή «ένεκα ονείρου» και συνακολούθως την οριστική εξάλειψη της ειρκτής αυτού δια της ομόβροντης αποποινικοποίησής του, άρα και της αμετάκλητης παύσης της δίωξής του.