Επιστημονικό διαδικτυακό φροντιστήριο ολομέλειας προέδρων δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος 29-3-2021

Posted by on Apr 2, 2021

Επιστημονικό διαδικτυακό φροντιστήριο ολομέλειας προέδρων δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος 29-3-2021

Η Βούλα Δημητριάδου εισηγήτρια στο επιστημονικό διαδικτυακό φροντιστήριο ολομέλειας προέδρων δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος για τις Δικονομικές Ακυρότητες στο νέο ΚΠΔ 29-3-2021